Literatuur

APE en dialogic
in opdracht van
het ministerie van OCW

Economische ontwikkelingen
in de cultuursector
2009 – 2016

2017

APE en Rebel
in opdracht van
het ministerie van OCW

Economische ontwikkelingen
in de cultuursector
2009 – 2015

2016

APE
in opdracht van
Fonds Podiumkunsten
en Popcoalitie

Talentontwikkeling
en de poppodia.

Onderzoek naar de
financiële druk op
poppodia en hun rol
bij talentontwikkeling

Den Haag, 2017

Arts Council England
Arts audiences: insight
nationalarchives.gov.uk, 2008

CBS Statline
Professionele podiumkunsten;
capaciteit, voorstellingen,
bezoekers, regio

statline.cbs.nl, 2018

Commissie Ter Horst
Over het voetlicht
Den Haag, 2015

D’Ancona, H., e.a.
Uit! naar gesubsidieerde
podiumkunsten
met een nieuw élan

Den Haag, 2006

Fonds Podiumkunsten
Meerjarige activiteitensubsidie 2017 – 2020
Den Haag, 2016

Fonds Podiumkunsten
Fondsen lanceren
netwerk matchmakers
voor stedelijke cultuur

fondspodiumkunsten.nl, 2017

Fonds Podiumkunsten
Jaarverslag 2016
Den Haag, 2017

Havens, H.
Theater en het
performatief spectrum

Maastricht, 2015

Heuven, R. van
Eendracht maakt theater
in: Etcetera, 43-47
Brussel, 2016

iMMovator Cross Media Network
Monitor Creatieve Industrie 2016
Hilversum, 2016

Kerkhoven, M. van
State of the Union
in: Etcetera, nr. 46
Brussel, 1994

Kwink Groep
in opdracht van
Fonds Podiumkunsten

Evaluatie
Internationaliseringsregeling Fonds Podiumkunsten

Den Haag, 2017

LKCA
Kunstzinnig en creatief
in de vrije tijd.
Beoefenaars en voorzieningen
Monitor Amateurkunst 2017

Utrecht, 2017

LKCA: Boer, J. de, Bosua, G., Stellingwerf, N., Hoek, S. van den
TheaterJONG
Utrecht, 2016

Mon’Arch en NAPK
Bespeling theaters &
schouwburgen door de
9 BIS-toneelgezelschappen
in de Cultuurnotaperiode 2013 – 2016

Den Haag, 2017

Ministerie van OCW
Cultuur in Beeld 2017
Den Haag, 2017

Openluchttheaters.nl
(Vereniging Nederlandse Openluchttheaters)
Record bezoekers voor
openluchttheaters

openluchttheaters.nl, 2017

Otte, H.
Groot, maar meeslepend
in: Theatermaker nr.6
Amsterdam, 2017

Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends
in het culturele leven
in Nederland

Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020 en verder
Den Haag, 2015

Sociaal-Economische Raad,
Raad voor Cultuur
Verkenning arbeidsmarkt
culturele sector

Den Haag, 2016

Sociaal-Economische Raad,
Raad voor Cultuur
Passie gewaardeerd.
Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Den Haag, 2017

Sociaal en Cultureel Planbureau
Kunstminnend Nederland?
Interesse en bezoek,
drempels en ervaringen

Den Haag, 2013

Sociaal en Cultureel Planbureau
Sport en cultuur.
Patronen in belangstelling
en beoefening

Den Haag, 2016

Tarenskeen, B.
Verbonden in traditieloosheid.
De nieuwe toneelcollectieven.

in: Theater Jaarboek 2016
Amsterdam, 2016

Veenstra, A.
Qua toegankelijkheid
is Nederland nog een ontwikkelingsland

theaterkrant.nl, 2017

Vereniging Hogescholen
Vierde Voortgangsrapportage Sectorplan HBO Kunstonderwijs
studiejaar 2015 – 2016
Den Haag, 2016

Vereniging van Schouwburg-
en Concertgebouwdirecties
Podia 2016.
Cijfers en kengetallen
Amsterdam, 2017

Vrije Universiteit
in opdracht van
het ministerie van OCW
Culturele instellingen
in Nederland.

Veranderingen in geefgedrag, giften, fondsenwerving
en inkomsten tussen
2011 en 2014.

Amsterdam, 2016

Werkgroep Fair Practice Code
Fair Practice Code.
Versie 1.0
Amsterdam, 2017

Adviesaanvraag Lijst van gesprekspartners Literatuur