Literatuur

Centraal Bureau voor Statistiek
Musicals en opera trekken meer publiek
cbs.nl
geraadpleegd 18 december 2018

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Cultuur in een open samenleving
Den Haag, 2018

Raad voor Cultuur
Alles beweegt
Den Haag, 2018

Raad voor Cultuur
Over grenzen
Den Haag, 2018

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad, land en regio.
De rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
De balans, de behoefte.
Pleidooi voor een integraal, inclusief muziekbeleid
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur, Sociaal-Economische Raad
Passie gewaardeerd.
Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur, Sociaal-Economische Raad
Verkenning arbeidsmarkt culturele sector
Den Haag, 2016

Revopéra
Le financement des plus grandes maisons d’Opéra en Europe: subventions, mécénat, recettes propres
revopera.com
geraadpleegd 18 december 2018

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Culturele leven.
10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s
Den Haag, 2018

Sociaal en Cultureel Planbureau
Sport en Cultuur.
Patronen in belangstelling en beoefening
Den Haag, 2016

Vereniging Hogescholen
Statistisch supplement HBO Monitor 2016.
KUO_2016
2017
hbomonitor.nl

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
Podia 2017, cijfers & kengetallen
Amsterdam, 2018

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur