Literatuur

ADE, Buma, ID&T en EVAR
Advisory Services,
Dance-onomics

The economic significance of EDM for the Netherlands
Hoofddorp, 2012

Anderson, C.
The Long Tail:
Why the Future of Business
is Selling Less of More

Hyperion, New York 2006

APE en Rebel
in opdracht van
het ministerie van OCW

Economische ontwikkelingen
in de cultuursector
2009 – 2015
2016

APE
in opdracht van Fonds Podiumkunsten en Popcoalitie
Talentontwikkeling
en de poppodia.
Onderzoek naar de financiële
druk op poppodia en hun rol
bij talentontwikkeling

Den Haag, 2017

Berenschot
in opdracht van
het ministerie van OCW

Afwegingskader Ondersteuningsstructuur Cultuurbestel
Utrecht, 2004

Berenschot
in opdracht van
het ministerie van OCW

Naar nieuwe
presentatiemodellen
voor orkesten.
Eindrapport over het
orkesten-onderzoek voor
het ministerie van OCW
Utrecht, 2011

Berenschot
in opdracht van Nieuw Geneco
Componistenmonitor 2017
2017

Bestuursdienst
Gemeente Amsterdam
Amsterdams beleidskader
dance events.
Over drugs, gezondheid
en veiligheid
Amsterdam, 2015

Bisschop Boele E.
Muziekscape Groningen
– Live!
Groningen, 2010

Bisschop Boele E.
Het vak muziek in het
creatieve tijdperk
in: Cultuur+Educatie
jaargang 13, nummer 38
2013

Boekmanstichting:
Lahaut, D., Aart K. van
De Staat van Cultuur.
Cultuurindex Nederland 2005 – 2013
Amsterdam, 2015

Buma Cultuur
Rapport
Nederlandstalige Muziek
Hilversum, 2015

Buma Cultuur
Exportwaarde van
Nederlandse populaire
muziek 2015
Hilversum, 2017

Bussemaker, J.
Een investering in popmuziek (kamerbrief)
9 maart 2016

Cap Gemini, Ernst & Young
Arbeidsvoorwaarden in
de kunstensector, deel 3
een samenvattend beeld.
Van achterstand naar professionalisering
Utrecht, 2002

CBS
Kerngegevens Kunst-/Cultuurconnectie
1991 – 2014
www.cbs.nl
Voorburg/Heerlen,

10 maart 2016

CBS Statline
Professionele podiumkunsten;
capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio
statline.cbs.nl, 2017

Cebeon
in opdracht van LKCA
Budget cultuureducatie
per leerling PO en VO in
de
35 grootste gemeenten
(G35)
in de periode
2013 – 2014

Amsterdam, 2014

Christman, E.
Music industry will hit
$41 billion by 2030
according to New
Goldman Sachs Report

www.bilboard.com
29 augustus 2017

Commissie Muziek
onder voorzitterschap
van Hans Hierck

in opdracht van
ministerie van OCW

Met het oog op de toekomst
Den Haag, 2001

Commissie Nederlandse Beroepsorkesten
Orkesten van nu,
van waarde voor de toekomst.
De gezamenlijke Nederlandse Symfonieorkesten over het huidige orkestenlandschap
en de toekomst

Eindhoven, 2014

Deresiewicz, W.
The Death of the Artist –
and the Birth of the
Creative Entrepreneur

in: The Atlantic,
january-february issue
2015

Doeland, D.
Dance Festival Monitor
2017

Downbeat
Jazz, Blues & Beyond,
‘65th Annual Critics Poll’

volume 84, augustus 2017, nummer 8
www.downbeat.com

Dutch Culture
Buitengaats, 2016
(data aangeleverd door
Dutch Culture
ten behoeve van dit advies)

Erasmus Universiteit Rotterdam, Bureau ART
in opdracht van Fonds
voor Cultuurparticipatie

TOM volgt zijn talenten.
Eindrapport over de eerste peiling van het talentvolgonderzoek
2013 – 2017

2017

Fonds Podiumkunsten
Jaarverslag 2015
Den Haag, 2016

Fonds Podiumkunsten
Meerjarige activiteitensubsidie
2017 – 2020

Den Haag, 2016

Fonds Podiumkunsten
Vitale verbindingen.
Beleidsplan 2017 – 2020
Den Haag, 2016

Fonds Podiumkunsten
Jaarverslag 2016
Den Haag, 2017

Haan, J. de
Streamingdiensten
veroveren de consument
in: Boekman 97,
jaargang 25
2013

HBO-raad
Focus op Toptalent.
Sectorplan
hbo kunstonderwijs
2012 – 2016

Den Haag, 2011

HBO-raad
Focus op Toptalent.
Houtskoolschets sectorplan
hbo kunstonderwijs
2012 – 2016

Den Haag, 2012

ING Economisch Bureau
Flying Dutch (infographic)
2015 – 2107

Joustra, J.
in opdracht van Research Institute for Trade and Transaction Management
Industral Organization
in the Dutch Dance Industry.
A transaction cost
perspective on hybrid
organizations

Utrecht, 2014

Klink, P. van
De bijzondere economie
van het kunstenaarschap.
Wat iedere kunstenaar
moet weten!

Amsterdam University Press
Amsterdam, 2016

Koster, M.
Rapper Boef tegen Quote:
80k per maand kom je
al snel aan”
quotenet.nl
27 juni 2017

Kunsten ’92
De aannames van Zijlstra
anderhalf jaar later
Amsterdam, 2014

Kunsten ’92
Arbeidsmarktagenda
culturele en creatieve sector 2017 – 2023
Amsterdam, 2017

Kunstfactor
Popunie en &Concept
395 Minuten
Amateur-popmuziek

in Nederland
Rotterdam, 2008

Kunstfactor
Hiphop in Nederland
deel 1.
Een beeld van de scene

Utrecht, 2011

Kwink Groep
in opdracht van Fonds Podiumkunsten
Evaluatie Programmeringsregeling
Fonds Podiumkunsten.

Eindrapport
Den Haag, 2013

Kwink Groep
in opdracht van Fonds Podiumkunsten
Evaluatie Productie-
en Compositiesubsidies
Fonds Podiumkunsten
Den Haag, 2014

Linden, E. van der
Volkse muziek in Nederland.
Populariteit, kerngegevens
en media 2014

Music Motion,
Amsterdam, 2014

LKCA
Monitor Amateurkunst 2015
Utrecht, 2015

LKCA, ZIMIHC, Nederlands Kamerkoor, Europa Cantat Utrecht e.a.
Zingen, lekker belangrijk!
Manifest samen zingen 2020
zingenlekkerbelangrijk.nl
2017

Mas-Herrero, E., Zatorre, R.J., Rodrigues-Fornells, A., Marco-Pallarés, J.
Dissociation between
Musical and Monetary
Reward Responses
in Specific
Musical Anhedonia
in: Current Biology
24 maart 2014

Meulder, M. de
Zó veel verdienen de
mannen van Broederliefde
met Spotify en YouTube
quotenet.nl
28 maart 2017

MIDiA Consulting
The Death of the Long Tail.
The Superstar Music Economy
Londen, 2014

Ministerie van OCW
Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur
2017 – 2020
Den Haag, 2015

Ministerie van OCW
Cultuur in Beeld 2016
Den Haag, 2016

Muziek Centrum
Nederland
Jazzkaart 2008
Amsterdam, 2008

Muziek Centrum
Nederland
Sectortypering Muziek
Amsterdam, 2010

Muziek en Theater Netwerk
Kwinten & kwartjes
De sociaal-economische
positie van jazz- en
improviserende music
in Nederland
Amsterdam, 1998
Aangehaald in Cap Gemini,
Ernst & Young, 2002

Muziekcentrum Vlaanderen
Landschapstekening Muziek
Brussel, 2014

NAPK en Cubiss
Beloning Ensembles.
Een inventarisatie
Amsterdam, 2015

Nationaal Luister Onderzoek, GfK
Audio Distributie Onderzoek
Amstelveen, 2015

Newcom Research
& Consultancy
Nationale Social Media Onderzoek 2015.
Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen
van social media

Amsterdam, 2015

Newcom Research
& Consultancy
Nationale Social Media Onderzoek 2016.
Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen
van social media

Amsterdam, 2016

Newcom Research
& Consultancy
Nationale Social Media Onderzoek 2017.
Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen
van social media

Amsterdam, 2017

Ntb, Sena Performers, NORMA, FNV Kiem, Cubiss
Pop, wat levert het op?
Onderzoek naar de inkomsten popmusici
in Nederland

Tilburg, 2015

Nuchelmans, A.
Dit gebonk dient tot
het laatste toe te
worden bestreden.

Popmuziek en overheidsbeleid 1975 – 2001
Boekmanstudies,
Amsterdam, 2002

Nuchelmans, A.
U vraagt, wij draaien’,
in: Boekman 97,
jaargang 25

2013

NVPI
Omzet Nederlandse muziekindustrie
stijgt
door in 2016
www.nvpi.nl
25 april 2017

Oostveen, A.
Het informele jazzcircuit.
Over het grote belang van
de kleine informele podia
in: Boekmancahier, jaargang 10, nummer 37
september 1998

Ordanini, A., Nunes J.
From fewer blockbusters
by more superstars
to more blockbusters
by
fewer superstars:
How technological innovation has impacted convergence
on the music chart

in: International Journal
of Research in Marketing 33
2016

Oskamp, J.
Opslaan en vernietigen: muziekarchieven bedreigd
Ambo|Anthos, Amsterdam, 2017

Orkestmusici, ondersteund door FNV Kiem Klassiek en Ntb
Behoud, bewaak en koester de artistieke kwaliteit van de Nederlandse symfonieorkesten
Manifest Orkestmusici
2014

Popcoalitie
Pop naar het buitenland.
Exportbeleid voor
2017 – 2020

Amsterdam, 2015

Popcoalitie
Onderzoeksagenda popmuziek
Amsterdam, 2016

Popcoalitie
Reactie op popnota aan minister Bussemaker (brief)
Amsterdam, 4 april 2016

POPnl, Vereniging Nederlandse Poppodia
en -Festivals, DSP-groep
De waarde van pop.
De maatschappelijke
betekenis van popmuziek

Amsterdam, 2013

Putten, B. van
Over de staat van de muziek
basvputten.wordpress.com
27 oktober 2016

PwC
Entertainment & Media
Outlook for the Netherlands
2017 – 2021

Amsterdam, 2017

Raad voor Cultuur
Sectoranalyse muziek
Den Haag, 2003

Raad voor Cultuur
Innoveren, participeren!
Advies agenda cultuurbeleid
& culturele basisinfrastructuur
Den Haag, 2007

Raad voor Cultuur
(commissie-Oostvogel)
Innoveren, vitaliseren.
Kompas voor een levendige
symfonische traditie
in Nederland
Den Haag, 2010

Raad voor Cultuur
Sectoranalyse podiumkunsten
Den Haag, 2011

Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends
in het culturele leven
in Nederland
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Meedoen is de kunst.
Advies over actieve cultuurparticipatie
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur
2017 – 2020 en verder
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
Adviezen Culturele basisinfrastructuur
2017 – 2020

Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad,
land en regio.
De rol van stedelijke regio’s
in het cultuurbestel
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economisch Raad
Verkenning arbeidsmarkt
culturele sector
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Passie gewaardeerd.
Versterking van de
arbeidsmarkt in de culturele
en creatieve sector
Den Haag, 2017

Raad voor de Kunst
Orkestenbestel.
Rapporten en adviezen
aangeboden aan de Minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Den Haag, 1975

Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht,
DESAN Research Solutions
in opdracht van
Vereniging Hogescholen
Kunsten Monitor 2014
Maastricht, 2015

Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht,
DESAN Research Solutions
in opdracht van Vereniging Hogescholen
Kunsten Monitor 2015
Maastricht, 2016

Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht,
DESAN Research Solutions
in opdracht van Vereniging Hogescholen
Kunsten Monitor 2016
Maastricht, 2017

Respons
in opdracht van
VVEM
en VNPF
Festival Monitor 2015
Amsterdam, 2016

Respons
in opdracht van
VVEM
en VNPF
Festival Monitor 2016
Amsterdam, 2017

Schönberger, E. (red.)
in opdracht van Holland
Festival en Donemus

Ssst! Nieuwe ensembles
voor nieuwe muziek
Uitgeverij International
Theatre & Film Books
Amsterdam, 1996

Sociaal en Cultureel
Planbureau
Mogelijkheden tot
kunstbeoefening in
de vrije tijd
Den Haag, 2010

Sociaal en Cultureel
Planbureau
Culturele activiteiten
in 2012.

Bezoek, beoefening
en steun

Den Haag, 2012

Sociaal en Cultureel
Planbureau
Sport en cultuur.
Patronen in belangstelling
en beoefening

Den Haag, 2016

SP
Oorstrelend en
Hartveroverend.
Kwaliteit en diversiteit in de Nederlandse popmuziek
Initiatiefnota
Den Haag, 2009

Stichting Méér Muziek
in de Klas
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Veen, G. van
Terphoven, A. van, e.a.
Mary Go Wild.
25 Jaar Dance in Nederland
Maslow, Amsterdam, 2013

Ven, V. van de
Nederland danceland.
Het succesverhaal van
pragmatisch idealisme en zelfredzame netwerken
in: Boekman 100, jaargang 26
2014

Vercammen, M.
Audience development for
classical music performances
in The Netherlands how to
attract young
audiences?
(masterscriptie,
onderzoek ten dele verricht
bij de Raad voor Cultuur)

Erasmus Universiteit,
Rotterdam, 2017

Vereniging Hogescholen
Vierde Voortgangsrapportage
Sectorplan
HBO Kunstonderwijs studiejaar 2015 – 2016

Den Haag, 2016

Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals
Poppodia en festivals
in cijfers 2014
Amsterdam, 2015

Vereniging van Schouwburg-
en Concertgebouwdirecties
Podia 2014.
Cijfers en kengetallen
Amsterdam, 2015 – 2017

Vliet, H. van
Festival Atlas 2015.
Een overzicht en analyse
van het landschap van film-,
food- en muziekfestivals
in Nederland in 2015
MXStudio/Lectoraat
Crossmedia Hogeschool
van Amsterdam,

Amsterdam, 2016

Vliet, H. van
Festival Atlas 2016.
Een overzicht en analyse
van het landschap van film-,
food- en muziekfestivals
in Nederland in 2015
MXStudio/Lectoraat
Crossmedia Hogeschool
van Amsterdam,

Amsterdam, 2017

Werkgroep Fair Practice Code
Fair Practice Code versie 1.0
Amsterdam, 2017

Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid:
Schrijvers, E., Keizer, A.G., Engbersen, G.
Cultuur herwaarderen
Amsterdam
University Press,
Amsterdam, 2015

World Music Forum NL, Muziek Centrum Nederland
A World of Sounds
& Opportunities
Klankrijk en kansrijk.
Wereldmuziek in Nederland

Amsterdam, 2012

World Music Forum NL
Pilot Barometer
Wereldmuziek NL 2016
Amsterdam, 2016

Adviesaanvraag Lijst van gesprekspartners Literatuur