Literatuur

Ape en Dialogic
Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009 – 2016
In opdracht van het ministerie van OCW
Utrecht, 2017

BankGiro Loterij
bankgiroloterij.nl

Bergevoet, F.
Nieuwe museumvormen vragen om andere afbakeningscriteria.
Is een museum een museum als er ‘museum’ op staat?’
In Boekman 97
De Staat van Cultuur
Lancering Cultuurindex Nederland
Amsterdam, 2013

Bibliotheekblad
Bibliothecarissen meest vergrijsde beroepsgroep
van Nederland

bibliotheekblad.nl
2017

Boonzaaijer, G., Geukema, R., Goudriaan, R.
Kunstenaarshonoraria in de praktijk.
Beeldende kunst in Nederland
2015

Bossema, W.
Musea dekoloniseren,
hoe doe je dat?

Volkskrant Webblog
volkskrant.nl
2017

BREEAM NL
breeam.nl

CBS
In samenwerking met RCE, Museumvereniging, OCW
Musea in Nederland 2016
Den Haag, 2017

CBS
Onderzoeks-
omschrijvingen Musea

cbs.nl
2017

CBS StatLine
Musea; bezoeken,
tarieven en type collectie,
1993 – 2013

opendata.cbs.nl
2017

CODART
codart.nl

Collectie Nederland
collectienederland.nl

Creative Europe Desk NL,
Dutch Culture
Feiten & cijfers Creative Europe Cultuur 2015
Amsterdam, 2016

Cultuureducatie met Kwaliteit
cultuureducatie
metkwaliteit.nl

Erfgoedinspectie
Zicht op de rijkscollectie.
Onderzoek naar het beheer van de rijkscollectie
Den Haag, 2016

Europeana
europeana.eu

European Commission
Cultural Access and Participation
2013

Finnish Museums Association
Agreement on the rights to publish art in Finnish museums’ collections
museoliitto.fi
2017

FOAM
foam.org

Hupperetz, W.M.H.
Het museum als medium
van het geheugen.

Over de biografie van erfgoedcollecties
Amsterdam, 2017

ICOM
Museumdefinitie
icom.museum
2017

Idema, J., Herpt, R. van
Beyond the black box and the white cube.
Hoe we onze musea en theaters kunnen vernieuwen
2010

Instituut Collectie Nederland
Leidraad voor het afstoten van museale collecties
2006

KIEN
immaterieelerfgoed.nl

Kwink Groep, Panteia, Rebel
Sectorbeschrijvingen cultuur
In opdracht van het ministerie van OCW
2017

Lent, D. van, Ribbens, A.
Gratis kunst die stiekem toch 1,5 miljoen kost
nrc.nl
2017

Lent, D. van
Strop in Beijing voor het Van Gogh
nrc.nl
2017

Mensch, P. van
Towards a methodology
of museology

PhD onderzoek, Universiteit van Zagreb
Zagreb, 1992

Metamorfoze
metamorfoze.nl

Ministerie van CRM
Naar een nieuw museumbeleid
Rijswijk, 1976

Ministerie van OCW
Museumbrief.
Samen werken, samen sterker
Den Haag, 2013

Ministerie van OCW
Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016
Den Haag, 2015

Minister van OCW
Uitvoering van de
motie-van Veen
over de besteding
vanuit het bestemmingsfonds OCW

Den Haag, 2017a

Ministerie van OCW
Cultuur in Beeld
Den Haag, 2017b

Ministerie van OCW
Erfgoedbalans 2017
Den Haag, 2017c

Ministerie van OCW
Cultuur in een
open samenleving

Den Haag, 2018

Ministerie van WVC
Deltaplan.
Cultuurbehoud in Nederland
Den Haag, 1990

Ministerie van WVC
Nota Museumbeleid
1985

Mondriaan Fonds
Toekenningen 2015 en 2016
mondriaanfonds.nl
2017

Mondriaan Fonds
Positieve tussenbalans.
Bijdrage Samenwerking Musea

mondriaanfonds.nl
2017

Mondriaan Fonds
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Museumeducatie Prijs
museumeducatieprijs.nl

Museumpleinbus
museumpleinbus.nl

Museumregister Nederland
museumregister
nederland.nl

Museumvereniging
Jaarverslag 2006
Amsterdam, 2007

Stichting Museana
Museumcijfers 2011
Amsterdam, 2012

Museumvereniging
Museumcijfers 2014.
Jaaruitgave
Stichting Museana

Amsterdam, 2015

Museumvereniging
Museumcijfers 2015
Jaaruitgave Stichting Museana
Amsterdam, 2016a

Museumvereniging
Slimmer Lenen.
Uitgangspunten bruikleenverkeer
binnen Nederland

Amsterdam, 2016b

Museumvereniging,
Stichting Museana,
Stichting Museumkaart
Museumcijfers 2016
Amsterdam, 2017a

Museumvereniging
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017b

Museumvereniging
museumvereniging.nl

NBTC Holland Marketing
nbtc.nl

Netwerk Digitaal Erfgoed
Nationale strategie
digitaal erfgoed

Den Haag, 2015

NWO
nwo.nl

Onderwijsraad,
Raad voor Cultuur
Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!
Den Haag, 2012

Overheid.nl
Erfgoedwet
wetten.overheid.nl

Platform Onderwijs2032
Ons onderwijs2032.
Eindadvies
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten
Den Haag, 2011

Raad voor Cultuur
Ontgrenzen en Verbinden.
Naar een nieuw museaal bestel
Den Haag, 2013

Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020 en verder
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
Advies Culturele Basisinfrastructuur
2017 – 2020

Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad,
land en regio.

De rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Verkenning arbeidsmarkt culturele sector
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Passie gewaardeerd.
Versterking van
de arbeidsmarkt
in de culturele en
creatieve sector

Den Haag, 2017

RCE
cultureelerfgoed.nl

RCE
Erfgoedmonitor
erfgoedmonitor.nl

RCE
Nationale Kennisagenda
voor het Museale Veld

Amersfoort, 2014

Richtlijn voor Kunstenaarshonoraria
kunstenaars
honorarium.nl

SCP
Sport en cultuur.
Patronen in belangstelling en beoefening
Den Haag, 2016

Sigmond, J.P., Jacobs, E.M.
Uitlenen is een kans.
Museaal bruikleenverkeer in Nederland
Museumvereniging
Amsterdam, 2014

Simon, N.
The Participatory Museum
2010

Staatscourant
Cultuurconvenant 2017 – 2020
2017

Stichting Museana
Museumcijfers 2011
Amsterdam 2012

Teylers Museum
Het Lorentz Lab
teylersmuseum.nl
2017

The Art of Impact
theartofimpact.nl

The Rembrandt Database
rembrandtdatabase.org

Thije, S. ten
Het geëmancipeerde museum.
Essay 012, Mondriaan Fonds,
Amsterdam, 2016

Tweede Kamer
Meer geld voor kunst
en cultuur

tweedekamer.nl
2017

Tweede Kamer
Motie nr. 29, 34 775 VII
Vergaderjaar 2017 – 2018

UNESCO
Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society
Parijs, 2015

Van Abbemuseum
Doe-het-zelf Archief
vanabbemuseum.nl
2017

Vereniging Rembrandt
Jaarverslag 2016
Den Haag, 2017

VRdays
vrdays.co

VSBfonds
Aanpassingen donatiebeleid
vsbfonds.nl
2017

VSBfonds, Movisie, Erfgoed Gelderland, Landelijk Contact van Museumconsulenten
Vrijwilligers: pijlers
onder de musea.

1-meting onderzoek naar vrijwilligers in musea
2016

VVD, CDA, D66, ChristenUnie
Vertrouwen in de toekomst.
Regeerakkoord 2017 – 2021
Den Haag, 2017

Wijers, G., Bosma, H.
Generieke Workflows Born Digital Erfgoed.
Behoud van Born Digital Erfgoed in Nederland: film, fotografie, architectuur, kunst
2015

WRR
Cultuur herwaarderen
Den Haag, 2015

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur