Samenstelling commissie

Commissie

Jaap ’t Hart (voorzitter)
Directeur Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging
1854
, voorzitter POM-commissie Raad voor Cultuur
 

Martin van Bleek
Bouwkundige gespecialiseerd in architectuur, restauratie en ruimtelijke kwaliteit, medewerker Gelders Genootschap
 

Yttje Feddes
Partner bureau Feddes/Olthof Landschapsarchitecten, Rijksadviseur voor het Landschap (2008 –2012)

 

Arna Mačkić
Architect, medeoprichter van Studio LA, afdelingshoofd Architectuur Rietveld Academie
 

Hans Renes
Docent/onderzoeker Historische Geografie Universiteit Utrecht, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land Vrije Universiteit Amsterdam
 

Ben Verfürden
Partner/directeur bij Hylkema Erfgoed, gespecialiseerd in herbestemming, herontwikkeling en restauratie van historisch waardevolle objecten, complexen en gebieden
 

Anja van Zalinge
Stadsarcheoloog gemeente Haarlem, bestuurslid Convent van Gemeentelijk Archeologen
 

Bureau Raad voor Cultuur

Annet Pasveer
Senior beleidsadviseur
 

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur