Overzicht gesprekspartners

Dit sectoradvies is mede tot stand gekomen op basis van de informatie die uiteenlopende partijen in de erfgoedsector en daarbuiten ons hebben aangereikt. Dat gebeurde in expertmeetings, georganiseerd in het kader van zowel dit advies als in het kader van het advies ‘Brede blik op erfgoed’, dat de raad samen met de Rli uitbracht. Wij danken alle gesprekspartners voor hun bereidheid om hun ervaringen en ideeën met ons te delen.

Expertmeeting financiering
22 september 2017

Roelof Balk
Fondsmanager Fonds Cultuurfinanciering Cultuur+Ondernemen
 

Jemima de Brauwere
Architect en eigenaar/beheerder Landgoed Zuylestein
 

Henk Dijkstra
Adviseur Monumentenzorg Prins Bernhard Cultuurfonds
 

Saskia van Dockum
Directeur-rentmeester Stichting Het Utrechts Landschap
 

Dorien Fröling
Directeur ADC-Archeo Projecten
 

Tony Jansen
Hoofd kerkelijk bureau Grote of Sint Bavokerk Haarlem
 

Marc Kocken
Archeoloog en erfgoedadviseur M A R C
 

Barend Jan Schrieken
Hoofd strategie en ontwikkeling Nationaal Restauratiefonds

 

Expertmeeting sociaaleconomische transities
27 september 2017

Arno Boon
Directeur BOEi
 

Mickey Bosschert
Directeur Reliplan Real Estate International
 

Antoinette Le Coultre
Sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
 

Gerben van Dijk
Voorzitter Herbestemmingsteam
 

Simon van Dommelen
Directeur Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam
 

Radboud Engbersen
Senior projectleider Platform31
 

Joep de Roo
Teamlid Linkeroever
 

Expertmeeting governance en regelgeving
5 oktober 2017

Anette van Dijk
Adviseur beleid en strategie Monumenten en Archeologie, Amsterdam
 

Teun van den Ende
Voorzitter platform VOER en College van Rijksadviseurs
 

Henk Hoogeveen
Adviseur erfgoed gemeente Rheden
 

Arno van den Hurk
Programmamanager Grote Erfgoedcomplexen provincie Noord-Brabant
 

Hans Jacobs
Medewerker strategie en ontwikkeling Nationaal Restauratiefonds
 

Riemer Knoop
Lector erfgoed Reinwardt Academie
 

Karel Loeff
Directeur Erfgoedvereniging Heemschut
 

Onno Meerstadt
Directeur Stadsherstel Amsterdam
 

Jeanine Perryck
Hoofd afdeling kastelen en fondswervingen Geldersch Landschap & Kasteelen
 

Philip Rogaar
Hoofd gebouwenbeheer Natuurmonumenten
 

André van der Zande
Directeur generaal RIVM
 

Expertmeeting publiek en identiteit
27 oktober 2017

Mathis J. Bout
Architect en oprichter URBMATH
 

Pepijn van Houwelingen
Wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau
 

Heske ten Cate
Directeur Nest
 

Hester Dibbits
Lector Reinwardt Academie en bijzonder hoogleraar Erasmus School of History, Culture and Communication
 

Evert van Ginkel
Directeur TGV teksten en presentatie
 

Michiel van Iersel
Urbanist en mede-oprichter Non-fiction en Failed Architecture
 

Jurriaan de Mol
Directeur Business Development & Operations Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
 

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur