Literatuur

APE
Veen, S. van der, Jong, P. de, Faber, D.
onderzoek in opdracht van het Letterenfonds, de Vereniging voor Letterkundigen
Inkomensonderzoek schrijvers en vertalers.
Een kwantitatief onderzoek naar de inkomsten van schrijvers en vertalers over de belastingjaren 2013 en 2014
Den Haag, 2016

Bastet, F.L.
Louis Couperus.
Een biografie.
Uitgeverij Querido,
Amsterdam, 1987

Berg, H. van den, Bus, A.
BoekStart maakt baby’s slimmer
Uitgeverij Eburon,
Delft, 2015

Boekmanstichting,
Sociaal Cultureel Planbureau
Cultuurindex 2018

CB Logistics
Jaarverslag 2016
Culemborg, 2017

CBS Statline
Openbare bibliotheken
20 september 2017

Chin-A-Fo, H., Jaeger, T.
De Nederlandse roman heeft
het zwaar

in: NRC Handelsblad, 23 maart 2017

Cito
Feskens, R., Kuhlemeier, H., Limpens, G.
Resultaten PISA-2015.
Praktische kennis
en vaardigheden
van 15-jarigen

Arnhem, 2016

Cunningham, A.E., Stanovich, K.
Early Reading
Acquisition and
Its Relation to Reading Experience and Ability 10 Years Later

in: Developmental Psychology, nr. 6, p. 934-945, 1997

ECBO
Buisman, W., Allen, J., Fouarge, D., Houtkoop, W., Velden, R. van der
Kernvaardigheden
in Nederland.

2012

Ecorys, IViR
Meindert, L. e.a.
in opdracht van
het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006 – 2015)
Rotterdam/Amsterdam, 2017

Endt, E.
Gorter en zijn uitgever, Versluys
in: De Gids (131), 1968

Epstein, J.
Publishing,
The Revolutionary Future

in: The New York Review of Books, 11 maart 2010

Evans, M.D.R., Kelley, J., Sikora, J., Treiman, D.
Family scholarly culture and educational success.
Books and schooling in 27 nations
Reno, 2010

Franssen, T., Stoffelsen, D.
De witte motor
in: De Groene Amsterdammer, 19 augustus 2015

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Jaarverslag 2016
Amsterdam 2017

GfK
Witte, E., Scholtz, A.
Rapportage Boekenbranche.
Themameting naar
de opbrengsten
van lezen

2016

GfK
Witte, E., Akkerman, A.
Rapportage Boekenbranche.
Reguliere meting naar het kopen, lezen en lenen van boeken
2017

GfK
Global GfK-survey.
Frequency of
reading books

2017

Gubbels, J., Netten, A., Verhoeven, L.
Vijftien jaar leesprestaties in Nederland: PIRLS-2016
Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute

International Association for the Evaluation of Educational Achievement
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2016
Amsterdam/Hamburg, 2017

Institute for societal resilience, VU
fsw.vu.nl

Joosten, J.
Staande receptie.
Literatuur, kritiek en literatuurwetenschap
Nijmegen, 2012

Kantar Public
Tilanus, A., Verhue, D.
in opdracht van
de Auteursbond en Stichting Lira

Auteursinkomen uit de exploitatie van e-books en afspraken daarover.
Amsterdam, 2017

Kantar Public
Kaal, M., Plantinga, S., Bemer, E.
Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering
Amsterdam, 2018

Klis, H. van der
Met het oog op morgen.
Innovatie in het boekenvak
KVB Boekwerk, 2017

Kohnstamm Instituut
Buisman, M.
Negatieve leerervaringen van volwassen met lage basisvaardigheden
Amsterdam, 2017

Koninklijke Bibliotheek
Bibliotheekmonitor.nl

Koninklijke Bibliotheek
Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland
Bltvn.kb.nl

Koninklijke Boekverkopersbond
Jaarverslag 2016
Bilthoven, 2017

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Nederlands en/of Engels.
Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs
Amsterdam, 2017

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Talen voor Nederland
Amsterdam, 2018

Kottasová, I.
Real books are back
CNN Media, 27 maart 2017

KVB Boekwerk
Monitor 2016.
Amsterdam, 2017

KVB Boekwerk
Monitor. De markt
Amsterdam, 2017

KVB Boekwerk
Monitor. Makers
Amsterdam, 2017

KVB Boekwerk
Monitor. Uitgevers
Amsterdam, 2017

Kwink groep, Rebel
Mil, B. van, Kandel, H., Mulder, J., Modderman, P.
in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Evaluatie programma Kunst van Lezen.
Eindrapport
Den Haag, 2015

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Neele, A., Zernitz, Z., IJdens, T.
Monitor Amateurkunst 2017.
Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd
Utrecht, 2017

Letterenfonds
Jaarverslag 2016
Amsterdam 2017

Maastricht University School of Business and Economics Educational Research & Development
Greef, M. de, Segers, M., Nijhuis, J.
in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven
Feiten & Cijfers Geletterdheid 2016
Amsterdam, 2017

Mediafederatie
(t/m begin 2018 bekend onder de naam Nederlands Uitgeversverbond)
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Mol, S., Bus, A.
Lezen loont een leven lang
in: Levende Talen Tijdschrift,
jaargang 12, nr.3, Amsterdam, 2011

Nederlands Uitgeversverbond
Jaarverslagen 2009 – 2015
Amsterdam, 2010 – 2016

Panteia
Harteveld, I., Klaver, P. de, Stroeker, N.
Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid.
Rapport onderzoek bezuinigingen & cultureel
ondernemerschap bibliotheeksector

Zoetermeer, 2015

PwC
Voorlopige update PwC rapport 2013:
Laaggeletterdheid
in Nederland
kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Amsterdam, 2017

Raad voor Cultuur
Zicht op
zo veel meer.
Sectoradvies Audiovisueel
Den Haag, 2018

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad,
land en regio
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Vaste Boekenprijs.
Advies bij tweede evaluatie van de wet
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur, SER
Passie gewaardeerd.
Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Den Haag, 2017

Rabobank
Sectorprognose detailhandel non-food 2018

Raffaeli, R.
Reframing Collective Identity in Response to Multiple Techonological Discontinuities; The Novel Resurgence of Independent Bookstores
Harvard Business School, Boston, 2017

Rammeloo, J.
Kwantitatieve verkenning van de self-publishing-markt
in: Boekman Extra, Amateurschrijvers en self-publishers
Amsterdam, 2016

Respons
Festival Monitor 2017
Amsterdam, 2017

Schrijverscentrale
Jaarverslag 2016.
2017

Sociaal Cultureel Planbureau
Sonck, N, Haan, J. de
Media:Tijd in beeld
Den Haag, 2015

Sociaal Cultureel Planbureau
Wennekers, A., Haan, J. de, Huysmans, F.
Media:Tijd in kaart
Den Haag, 2016

Sociaal Cultureel Planbureau
Wennekers, A.M., Troost, D.M.M. van, Wiegman, P.R.
Media:Tijd 2015
Amsterdam/Den Haag, 2016

Sociaal Cultureel Planbureau
Wennekers, A., Huysmans, F., Haan, J. de
Lees:Tijd, Lezen in Nederland
Den Haag, 2018

Sociaal Cultureel Planbureau, WRR
Bovens, M., Dekker, P., Tiemeijer, W.
Gescheiden werelden?
Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland
Den Haag, 2014

SEO
Bruunk, E., Hof, B., Rosenboom, N., Veld, D. in ‘t
in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers
Amsterdam, 2017

Siob
Bibliotheek van de toekomst
Den Haag, 2014

Starre, K. van der
Poëzie in Nederland.
Een onderzoek naar hoe vaak en op welke manieren volwassenen in Nederland in aanraking komen met poëzie
Amsterdam, 2017

Statistics Canada
Coulombe, S., Tremblay, J.F., Marchand, S.
International Adult Literacy Survey.
Canada, 2004

Stichting Lezen
Leesmonitor
leesmonitor.nu
Amsterdam, 2016

Stichting Lezen
Leesmonitor
Amsterdam, 2017

Stichting Lezen
Wat doet het boek?
Amsterdam, 2017

Stichting Spraakuhloos
Tjon, G., Paauw, T. de
Spoken word-sector
Rotterdam, 2018

Sweney, M.
Screen fatigue sees UK ebook sales plunge 17 percent
as readers return to print

in: The Guardian 27 april 2017

Universiteit Gent
De Meyer, I., Warlop, N.
in opdracht van de Vlaamse Overheid
Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen.
De eerste resultaten van PISA 2009
Gent, 2010

Villamedia
29 september 2015
villamedia.nl

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur