Hoofdaanbevelingen

Elk hoofdstuk in dit advies eindigt met enkele aanbevelingen aan overheden, fondsen en de sector. In het slothoofdstuk werken we de volgende zes hoofdaanbevelingen uit, opgesplitst in vier gesignaleerde behoeftes:

Pluriformiteit, toegankelijkheid en zichtbaarheid van het aanbod

  1. Om de landelijke spreiding van hedendaagse en klassieke grootschalige dansproducties van hoge kwaliteit te bevorderen, bevelen wij twee zaken aan: een beter spreidingsbeleid voor de BIS-gezelschappen en een uitnodiging aan vrije producenten om hedendaagse en klassieke choreografieën te produceren.
  2. Om een veelzijdiger, diverser en pluriformer dansaanbod te ontwikkelen, zijn inspanningen nodig van dansgezelschappen en productiehuizen en van landelijke, regionale en lokale overheden.

Dansaanbod op maat in het hele land

  1. Er moet aanbod op maat worden gecreëerd in de verschillende stedelijke cultuurregio’s, waarbij makers zich laten inspireren door de cultuur in de regio en hun werk kunnen afstemmen op de beschikbare zaal/locatie.
  2. Elke stad of stedelijke cultuurregio heeft een continu, consequent en samenhangend dansprogramma nodig, waarin toegankelijke, aansprekende dans naast experimenteler of onbekender dans wordt geprogrammeerd; grootschalig naast kleinschalig; beginnend naast gevestigd talent, waarin dansmakers elkaar kunnen versterken en waarbij bezoekers de kans wordt geboden te ‘groeien’ als danskijker.

Bruggen naar andere domeinen

  1. Om het draagvlak voor dans de komende jaren te vergroten, moet de danssector zijn verbintenissen met andere culturele en maatschappelijke domeinen, zoals de entertainmentsector, de vrijetijds- en amateurdanssector, het basis- en voortgezet onderwijs, de zorgsector en de sport, de komende jaren verder uitbouwen en verstevigen.

Professionalisering

  1. Om bovenstaande aanbevelingen op het gebied van zichtbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit, publieksbinding en maatschappelijke inbedding te realiseren, is een belangrijke voorwaarde dat dansgezelschappen werkenden in de danssector in staat stellen zich professioneel te ontwikkelen, in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

 

Inleiding Hoofdaanbevelingen