Literatuur

Bryson, A., MacKerron, G.
Are you happy while you work?
in: The Economic Journal
april, 2015

Commissie macrodoelmatigheid mbo
Advies Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen
Den Haag, 2018

Danstheater AYA, De Dansers, DOX e.a.
Een dringende oproep van Nederlandse jeugddansgezelschappen
Brief
maart, 2018

deDansPunt
Dansend Brabant.
Koersplan 2017 – 2021

Tilburg, 2017

Douma-Alta, M.
Dans Werkt.
Een onderzoek naar het werkveld van afgestudeerde MBO dansers en choreografen
Masteronderzoek kunsteducatie,
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Amsterdam, 2012

Fonds voor Cultuurparticipatie
TOM volgt zijn talenten.
Eindrapport over de eerste peiling van het
talentenvolgonderzoek 2013 – 2017

Uitgevoerd door Erasmus Universiteit Rotterdam en Bureau Advies Research Training
2014 (idem 2017)

Fonds Podiumkunsten
Jaarverslag 2017
2018

Kamer van Koophandel
Flinke toename
in dansscholen

Persbericht
29 april 2018

Kool, L.
Danseducatie en sportonderwijs:
de overeenkomsten en verschillen in het beleven van een dans- en sportles bij kinderen van 9-12 jaar

Masteronderzoek kunsteducatie,
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Amsterdam, 2013

Kunstbalie
Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans
Uitgevoerd door &Concept

Tilburg, 2016

Kruiter, J., Hoogeveen, K., e.a.
Monitor Cultuuronderwijs
in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie
met kwaliteit

Peiling 2015 – 2016,
Sardes en Oberon
Utrecht, 2016

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Neele, A., Zernitz, Z., IJdens, T.
Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd.
Monitor Amateurkunst 2017

Utrecht, 2017

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Cultuur in een open samenleving
Den Haag, 2018

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
Pluspunten:
het potentiële verdienvermogen van jeugdproducenten

Uitgevoerd door LaGroup
Amsterdam, 2011

Omscholing Dansers Nederland
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Raad voor Cultuur
Vooradvies dans 2005 – 2008
Den Haag, 2003

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Verkenning arbeidsmarkt culturele sector
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Passie gewaardeerd.
Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad,
land en regio.

De rol van stedelijke regio’s
in het cultuurbestel

Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
De balans, de behoefte.
Pleidooi voor een integraal, inclusief muziekbeleid
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Over grenzen
Den Haag, 2018

Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving
De Zorgagenda voor een
gezonde samenleving

Den Haag, 2018

RIVM, CBS, e.a.
In opdracht van Ministerie
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Leefstijlmonitor 2017
Den Haag, 2017

Scholten van Aschat, G.
Kunstenaars behoren
veel beter te verdienen

In: de Volkskrant
24 april 2018

Sociaal en Cultureel Planbureau, TNO
Tiessen-Raaphorst, A., Breedveld, K., Ooijendijk, W.
Dansen, een gezonde
vorm van bewegen!

Den Haag, 2006

Sociaal en Cultureel Planbureau
Culturele activiteiten in 2012
Den Haag, 2012

Sociaal en Cultureel Planbureau
Kunstminnend Nederland?
Interesse en bezoek,
drempels en ervaringen.

Het culturele draagvlak, deel 12
Den Haag, 2013

Sociaal en Cultureel Planbureau
Tiessen-Raaphorst, A., Broek, A. van den
Sport en Cultuur.
Patronen in belangstelling
en beoefening

Den Haag, 2016

Vereniging Hogescholen
Statistisch supplement HBO Monitor 2016.
KUO_2016
hbomonitor.nl
2017

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
Infographic 2016
Amsterdam, 2017

Vereniging Onderwijs Kunst
en Cultuur
Visiedocument VONKC
voor curriculum.

Nu: dans
Almelo, 201

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur