Literatuur

Ape, Aemuse
Ontwikkelingen Nederlandse galeries 2017.
Utrecht, 2017

BKNL
De Collectieve selfie 3.
Nog beter zicht op
Beeldende Kunst

Amsterdam, 2018

Boekmanstichting
De nieuwe kunstkritiek.
Boekman 106
Amsterdam, 2016

Boomkens, R.
De kunstenaar en de publieke ruimte.
in: Boekman 111,
Boekmanstichting,

Amsterdam, 2017

Brinkman, W., Miedema, E., Schreuder, C.
Kunst = taal en rekenen.
Drie jaar Boijmans
Taal- en Rekenprogramma

Museum Boijmans
Van Beuningen,
Rotterdam, 2017

Bunnik, C.
Naar waarde gewogen.
Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies
Boekmanstichting,
Amsterdam, 2016

Cultural Trends
Everyday Participation and Cultural Value.
Volume 25, 2016

Kwinkgroup, Panteia Rebel
In opdracht van het ministerie van OCW
Sectorbeschrijvingen Cultuur.
2017

LAGroupe
De olifant in de kamer.
Staalkaart culturele diversiteit in de basisinfrastructuur
Amsterdam, 2009

Lauwaert, M.
High expectations, higher thresholds.
in: Being public
Amsterdam, 2017

Mondriaan Fonds
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Motivaction
In opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie
Herhalingsonderzoek kunstkopers.
Amsterdam, 2017

Noordegraaf-Elens, L.
Weg met het publiek
Lezing
Rotterdam, 2015

Raad voor Cultuur
In wankel evenwicht.
Sectoradvies musea
Den Haag, 2018

Raad voor Cultuur
Ontwerp voor de toekomst.
Pleidooi voor creatieve reflectie op maatschappelijke vraagstukken
Advies Ontwerpsector

Den Haag, 2018

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad land en regio.
De rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020 en verder
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
Advies Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2020
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Slagen in Cultuur.
Culturele basisinfrastructuur 2013 – 2016
Den Haag, 2012

Raad voor Cultuur, Onderwijsraad
Cultuureducatie.
Leren, creëren, inspireren!
Den Haag, 2012

Raad voor Cultuur
Innoveren, participeren!
Den Haag, 2007

Berenschot
Gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving.
Een onderzoek in het kader van de regeling DUBKV
2016

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Cultuurplanadvies
2017 – 2020

Rotterdam, 2016

Sardes, Oberon
In opdracht van Ministerie van OCW
Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (peiling 2015 – 2016)
2016

Sardes, Oberon
In opdracht van Ministerie van OCW
Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met kwaliteit (peiling 2013 – 2014)
2014

Sociaal Cultureel Planbureau
Verschil in Nederland
Den Haag, 2014

Tefaf
Art Market Report 2017
Maastricht, 2017

Tilroe, A.
De Ja-sprong.
Naar een nieuwe vitaliteit in de kunst
2010

Vereniging Hogescholen Kunstonderwijs
Agenda KUO NEXT
2016 – 2020

2016

Weijts, C.
Aanraken a.u.b.
Please touch
Den Haag, 2018

WRR
De nieuwe verscheidenheid.
Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland
Den Haag, 2018

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur Colofon