Literatuur

Geraadpleegde bronnen
en literatuur

ABN AMRO
Peters, S., Arendshorst, H.
De toekomst van televisie,
stilzitten is geen optie

Amsterdam, 2017

APE Onderzoek & Advies,
Paul Postma Marketing Consultancy
Meta-analyse
BIS-aanvragen
2017 – 2020
Den Haag, 2017

APE Onderzoek & Advies, Dialogic
Economische ontwikkelingen
in de cultuursector
2009 – 2015
Utrecht, 2016

EYE Filmmuseum
Boonzajer Flaes, R., Ylstra, G.
Verkenning Beroepsprofiel
Audiovisueel
Amsterdam, 2017

Cline, E.
Ready Player One
Crown Publishers,
New York, 2011

Centraal Bureau voor de Statistiek
Monitor topsectoren 2017
Den Haag, 2017

Commissariaat voor
de Media
in opdracht van
het ministerie van OCW

Televisie à la carte.
Een onderzoek naar de
interesse van de Nederlandse kijker en ervaringen in
het buitenland
Hilversum, 2016

Commissariaat voor
de Media
15 jaar Mediamonitor.
Van mediaconcentratie
naar mediagebruik
Hilversum, 2017

Creative Europe
Feiten & Cijfers.
Creative Europe Media 2016, Nederland in de Europese filmindustrie
Amsterdam, 2017

Dialogic
in opdracht van
het Nederlands Filmfonds

Talentontwikkeling in de Nederlandse AV-sector
Utrecht, 2015

EBU
Vision 2020.
Connect, grow and influence,
our strategic objectives 2017
Switzerland, 2016

Econopolis
Wauters, D., Raats, T.
i.s.m. imec-SMIT
Studies in Media.
Innovation and Technology,
Vrije Universiteit Brussel,
Eindrapport Doorlichting
van het Vlaams
Audiovisueel Beleid
Brussel, 2017

EY
Onderzoek inkomstenopties
2017 – 2022
Landelijke Publieke Omroep (LPO),
Hilversum, 2017

EY
Onderzoek
reclame-inkomsten mediabegroting OCW
Hilversum, 2017

EYE, NVBF, Nederlands Filmtheater Overleg
Filmtheaters in beweging, Handreiking voor
bestuurders van gemeenten, beleidsmakers en -bepalers
Amsterdam, 2015

García Martínez, A.
Chaos Monkeys.
Inside the Silicon Valley
Money Machine
Ebury Press,
London, 2016

GroupM
This Year Next Year.
Worldwide media and
marketing forecasts
Londen, 2016

ICF Consulting Services
Emanuela Carta, E., Dorenburg, J., e.a.
Analysis of the EU
audiovisual sector labour
market and of changing
forms of employment and
work arrangements,
Londen, 2016

IDFA
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Hugenholtz, P.B.
De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen
de Publieke Omroep
in opdracht van
Raad voor Cultuur, Instituut voor Informatierecht
Universiteit van Amsterdam,
Amsterdam, 2015

Joichi, I., Howe, J.
Whiplash
Hachette Book Group
New York, 2016

Landman, L., Kik, Q., e.a.
Nieuwsvoorziening in de
regio 2014, “Gelukkig zijn
hier geen journalisten”
Stimuleringsfonds voor
de journalistiek,

Den Haag, 2015

Leeuw, S. de
Hoe komen wij in beeld?
Cultuurhistorische aspecten
van de Nederlandse televisie
Universiteit Utrecht,
Utrecht, 2003

Mediafonds
Valt er iets zinnigs
te zeggen over kwaliteit?
Amsterdam, 2016

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Cultuur in Beeld 2016
Den Haag, 2016

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Cultuur in Beeld 2017
Den Haag, 2017

Multiscope,
Smart Media Monitor
Onderzoek naar digitaal
mediagebruik in Nederland
’s-Hertogenbosch, 2017

Nederlands Filmfonds
Reader Filmtop april 2014
Amsterdam, 2013

Nederlands Filmfonds
Beleidsplan Nederlands Filmfonds 2017 – 2020
Amsterdam, 2016

Nederlands Filmfonds
Film Facts & Figures
of the Netherlands
May 2017 issue,
Amsterdam, 2017

Nederlands Filmfonds
Notitie t.b.v. overleg OCW,
Raad voor Cultuur,
Cultuurfondsen:
Verkenning naar de
Stedelijke Regio
Amsterdam, 19 oktober 2017

Nederlandse Publieke Omroep
Het publiek voorop.
Concessiebeleidsplan
2016 – 2020
Hilversum, 2015

Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
Jaarverslag 2016
Amsterdam, 2017

Oxford Economics
Economic contribution of
the Dutch film and
audio-visual industry.
Final report
Oxford, 2013

The Nielsen Company
The Nielsen Comparable Metrics Report 2016
New York, 2016

Olsberg, J.
How Film drives
the growth of the
creative industries
SPI, 2016

Peacefulfish
European Perspective
of Levy Schemes for
Film Support Policy
in opdracht van het Nederlands Filmfonds
Berlijn, 2011

PriceWaterhouseCoopers
PwC Global Media
& Entertainment Outlook
2016 – 2020
Amsterdam, 2016

PriceWaterhouseCoopers
Entertainment & Media
Outlook for the Netherlands
2017 – 2021
Amsterdam, 2017

Public Policy Forum
The shattered mirror:
News, Democracy and
Trust in the Digital Age
Ottawa, 2017

Raad voor Cultuur
Slagen in Cultuur.
Culturele basisinfrastructuur
2013 – 2016
Den Haag, 2012

Raad voor Cultuur
De tijd staat open.
Advies voor een
toekomstbestendige
publieke omroep
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020 en verder
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
Talentontwikkeling in de audiovisuele sector
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur,
Sociaal-Economische Raad
Passie gewaardeerd.
Versterking van
de arbeidsmarkt in de
culturele en creatieve sector
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Advies Concessiebeleidsplan
2017 – 2025
Regionale Publieke Omroep
Den Haag, 2017

SCP
Wennekers, A., Haan, J. de, Huysmans, F.
Media:Tijd in kaart
Den Haag, 2016

Stichting Filmonderzoek
Bioscoopmonitor 2016
Amsterdam, 2017

Stichting Kijkonderzoek
Jaarrapport TV 2016
Amsterdam, 2017

Stichting Kijkonderzoek
Jaarrapport TV 2017
Amsterdam, 2018

Verenigingen van producenten (FPN, DPN, ApN, OTP, IPN), regisseurs (DDG), scenaristen (Netwerk Scenarioschrijvers)
Brief aan de vaste commissie
voor Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, t.b.v
de Cultuurbegroting 2018
Amsterdam,
9 november 2017

Vliet, H. van
Festival Atlas 2016.
Een overzicht en analyse
van het landschap van film-,
food- en muziekfestivals
in Nederland in 2016
MXStudio/Lectoraat
Crossmedia Hogeschool
van Amsterdam,

Amsterdam, 2017

WRR, Amsterdam University Press
Focus op Functies.
Uitdagingen voor
een toekomstbestendig mediabeleid
Amsterdam, 2005

Geraadpleegde en gebruikte artikelen en publicaties

Camps, T.
Versimpel debat over publieke
omroep niet tot de vraag
hoeveel hij mag kosten
in Het Financieele Dagblad,
7 december 2017

Woudt, J.
Zelfs Murdoch buigt voor
opkomst Facebook en Netflix
in Het Financieele Dagblad,
8 december 2017

855.000 kijkers voor
bloedstollende laatste Penoza
ad.nl

Nearly half of millennials
and gen xers don’t watch
any traditional TV: study
adage.com

94% of UK adults would
rather live without sex
than their mobile phone
dailymail.co.uk

Alibaba en Tencent zijn de
enige die Google en Facebook
kunnen bijhouden
fd.nl

filmkrant.nl

geekwire.com

It Zucks!
groene.nl

Schuldig
human.nl

Position Paper IPN
interactieveproducenten.nl

Marktaandelen sociale
netwerken in Nederland
marketingfacts.nl

How Facebook and Instagram are looking to redefine TV
mipblog.com

Hoe Facebook advertenties
héél precies op maat maakt
nrc.nl

Netflix door grens van
100 miljoen gebruikers
nrc.nl

De tech-revolutie groeit
helemaal scheef
nrc.nl

Het belang van talentontwikkeling
stimuleringsfonds.nl

We should levy Facebook and Google to fund journalism –
here’s how
theconversation.com

Inside Jeffrey Katzenberg’s Plan to Revolutionize Media
on Mobile Screens
variety.com

Zo wit is de redactie
van DWDD
voorbeeld-allochtoon.nl

The first Silicon Valley
ambassador is out to make
nice with tech giants
wired.co.uk

Adviesaanvraag Schets van de av-sector Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur