Opera en muziektheater

Op verzoek van minister Bussemaker van OCW stelt de raad een advies op over de muziektheatersector in Nederland, waarin hij trends en ontwikkelingen duidt in de sector en deze verbindt aan mogelijke (beleids)scenario’s. Dit advies maakt onderdeel uit van een bredere adviesaanvraag met betrekking tot alle kunstsectoren, waarbij de raad ook de mogelijkheden verkent van een sterkere, beter gebalanceerde samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en de sector. Op het gebied van de podiumkunsten zal de raad de disciplines theater, dans, muziek en opera & muziektheater separaat analyseren en daarover aanbevelingen doen. Het advies vormt een van de bouwstenen voor het cultuurbeleid vanaf 2021.

Sectoradvies opera en muziektheater
In het sectoradvies opera en muziektheater bekijkt de raad het Nederlandse muziektheater in zijn volle breedte: van de operagezelschappen die nu deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (BIS) tot de operagezelschappen daarbuiten, het hedendaagse muziektheater, het populaire muziektheater en de musical. De raad kijkt zowel naar kleinschalig, experimenteel aanbod als naar groots gemonteerd werk en heeft oog voor niet-gesubsidieerd, gesubsidieerd en commercieel muziektheater. In het adviestraject verkent de raad de artistieke ontwikkelingen binnen elke vorm afzonderlijk en bekijkt hij hoe zaken als opleiding, talentontwikkeling, doorstroming, arbeidsmarktpositie, werkgeverschap, afname- en distributiemogelijkheden, internationale uitwisseling, publieksopbouw, aandacht voor diversiteit, beheer en behoud et cetera zijn geregeld. In het bijzonder vraagt de minister aandacht voor de relatie tussen aanbod en afname, nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden, de positie van jeugdmuziek en talentontwikkeling.

De raad kijkt zowel naar problemen en knelpunten als naar kansen en mogelijkheden. Ook beziet hij de verschillende disciplines in relatie tot elkaar: waar is ruimte voor cross-overs, waar kunnen disciplines in artistiek, zakelijk of marketingtechnisch opzicht van elkaar leren, waar zitten disciplines elkaar mogelijk in de weg, bijvoorbeeld als het gaat om verdringing in de zalen van bespelers met een vergelijkbaar aanbod, of van sterk overvraagde subsidieregelingen? De toenemende aandacht voor de inbedding van kunst en cultuur in de stedelijke regio vindt eveneens haar weerslag op het onderzoek; de raad besteedt nadrukkelijk aandacht aan samenwerkingsvormen, netwerken en mogelijkheden op lokaal en regionaal niveau.

Kerncommissie
Het sectoradvies opera en muziektheater wordt voorbereid door een kerncommissie onder voorzitterschap van Gable Roelofsen. De Raad voor Cultuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het sectoradvies. Vanuit het bureau van de raad wordt het advies voorbereid door Lonneke Kok, Merel Vercammen en Renske van der Zee. In het traject worden kenners uit alle muziektheaterdisciplines betrokken in focusgroepen, expertmeetings en individuele gesprekken. Daarnaast wordt de kerncommissie gevoed door resultaten uit eerder onderzoek en beschikbare data.

Commissie

Gable Roelofsen, voorzitter
Gable Roelofsen volgde de opleiding tot theatraal performer aan de toneelacademie Maastricht en studeerde verder aan The Lincoln Center Theater Director’s Lab. Roelofsen speelde onder meer bij Orkater, DNA, Toneelgroep Amsterdam, La Mama experimental theatre en recentelijk bij De Nationale Opera. Hij maakt deel uit van de dagelijkse leiding van muziektheatercollectief Het Geluid in Maastricht.

Annett Andriesen
Annett Andriesen is (opera)zangeres. Ze zong en zingt bij vele grote Nederlandse en internationale operahuizen. Daarnaast is ze zangdocent. Sinds 2008 is Annett directeur van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ’s-Hertogenbosch.

Marjorie Boston
Marjorie Boston studeerde aan de Amsterdamse Mimeopleiding en richtte in 1993 samen met Maarten van Hinte theatergroep ‘Made in da Shade’ op. In 2007 werd ze artistiek directeur van het MC Theater, een fusie met het Cosmic Theater. Onlangs richtten Boston en Van Hinte Rightaboutnow Inc op, een centrum voor urban performing arts in Amsterdam.

Willem Bruls
Willem Bruls is operadramaturg en publicist. Hij schreef verschillende boeken over opera, zoals over Wagners Ring-cyclus en over oriëntalisme in de opera, werkt veelvuldig mee aan operabladen en werkte als dramaturg bij grote operahuizen in binnen- en buitenland.

Koen van Dijk
Koen van Dijk volgde een musicalopleiding bij Frank Sanders en schreef diverse musicals, waarmee hij geregeld in de prijzen viel. Hij is artistiek leider van het Zonnehuis en voorheen van M-Lab in Amsterdam-Noord. Daar zet hij zich in voor talentontwikkeling onder jonge musicalmakers.

Rajae El Mouhandiz
Rajae El Mouhandiz is zanger en maker van korte films en theater. Ze bracht enkele albums uit met Maghreb pop, soul en jazz. Bij Urban Myth ging recentelijk haar eerste muziektheaterproductie in première. In haar werk behandelt ze thema’s als migratie en identiteit en zoekt hiervoor steeds het meest geschikte platform.

Gusta Teengs Gerritsen
Gusta Teengs Gerritsen is actrice en speelde bij diverse Nederlandse toneelgezelschappen. Sinds 1990 werkt ze als dramacoach voor jonge operazangers. Zij regisseerde diverse opera’s. Ze houdt zich intensief bezig met de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en beroepspraktijk.

Flora Verbrugge
Flora Verbrugge volgde de regieopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze is artistiek leider van Jeugdtheater Sonnevanck, een muziektheatergezelschap voor kinderen en jongeren. Daarvoor was ze actief als (assistent-)regisseur bij diverse operahuizen. Ze volgde recentelijk een master kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Beeldende kunst Monumenten en archeologie Opera en muziektheater