Ontwerpsector

De ontwerpsector omvat drie domeinen: e-cultuur, vormgeving en architectuur. Elk domein kan weer verder worden onderverdeeld. Zo behoren landschapsarchitectuur en stedenbouw tot het domein van architectuur en kunnen in het domein van de vormgeving allerlei toepassingen worden onderscheiden, zoals productdesign, grafisch design, mode en verpakkingen. Het sectoradvies richt zich op de hoofdlijnen, maar streeft naar een inclusieve en integrale visie.

Vanuit drie perspectieven op cultuur (het artistieke, het maatschappelijke en het economische) zet de commissie, onder voorzitterschap van Chris Sigaloff, een toekomstvisie op papier. Aan de hand daarvan voert zij een SWOT- analyse uit. De commissie kijkt zowel naar problemen en knelpunten als naar kansen en mogelijkheden. Ook beziet zij de verschillende domeinen in relatie tot elkaar. In haar adviesaanvraag heeft de minister een aantal specifieke vragen over de ontwerpsector gesteld, onder andere over de afbakening van de deelsector e-cultuur.

Ten behoeve van het advies organiseert de commissie een aantal expertmeetings en interviews met smaakmakers, deskundigen en belanghebbenden uit de sector. Ook neemt de commissie zich voor om de ontwerpsector breed te bevragen via bijvoorbeeld een enquête, waarin de mogelijkheid wordt geboden om een bijdrage te leveren en een statement te formuleren.

De commissie maakt ook gebruik van noties over de ontwerpsector uit onder meer de Rijksvisie op de leefomgeving (Nationale Omgevingsvisie), de AARO, het Topsectorenbeleid en het cultuurbeleid. De commissie besteedt nadrukkelijk aandacht aan nieuwe organisatievormen, samenwerkingsverbanden en netwerkfuncties.

De advisering over de ontwerpsector wordt vanuit het bureau van de raad begeleid door Klazien Brummel en Lodewijk Reijs. De commissie brengt een preadvies uit en de raad draagt eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies.

Commissie

Angelique Spaninks
Angelique Spaninks studeerde journalistiek en kunst en cultuurwetenschappen. Zij combineert cultuurjournalistiek met curatorschap en zoekt daarbij naar de relatie tussen hedendaagse kunst, ontwerp, technologie en popcultuur. Na een journalistieke carrière maakte ze de overstap naar presenteren en initiëren van culturele projecten. Sinds 2005 is zij directeur/curator bij presentatie instelling MU in Eindhoven en sinds 2012 ook directeur/artistiek leider bij STRP Biënnale voor creatieve technologie.

Anne Hoogewoning
Anne Hoogewoning studeerde architectuurgeschiedenis en cultureel erfgoed. Zij is medeoprichter van AB Cultural Producers. Anne is theoriedocent bij de master interieurarchitectuur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst en coördinator van de artist in residency bij het Van Doesburghuis in Parijs. Eerder was Anne werkzaam bij het voormalige Fonds BKVB (nu Mondriaan Fonds) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zij is bestuurslid van de Stichting ArchiNed.

Chris Sigaloff, voorzitter
Tot juni 2017 was Chris Sigaloff voorzitter van Kennisland, een onafhankelijke denktank voor maatschappelijke vernieuwing. Zij is tevens een van de oprichters van Spring House: een community van innovatiegerichte cultureel ondernemers en onderzoekers die nieuwe concepten ontwikkelen op het gebied van een sociale en duurzame samenleving. Daarvoor was zij tien jaar werkzaam bij Business Universiteit Nyenrode. Chris is lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland en van Stichting Kriterion.

Gert Staal
Na studies neerlandistiek en kunstgeschiedenis was Gert Staal onder meer werkzaam als redacteur van NRC Handelsblad, adjunct-directeur van het Vormgevingsinstituut en hoofdredacteur van het designtijdschrift Items. Hij is onafhankelijk auteur en onderzoeker in de ontwerpsector. Zijn publicaties bestrijken een breed scala aan disciplines: van grafisch ontwerp en mode tot productvormgeving en architectuur. Staal is momenteel verbonden aan de Master Information Design van Design Academy Eindhoven.

Hicham Khalidi
Hicham Khalidi is Associate Curator bij Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise Galeries Lafayette in Parijs. Hij is hier betrokken bij de toekenning van opdrachten aan kunstenaars, vormgevers en mode-vormgevers. Hiernaast is hij interlocutor curator van de 13e Sharjah Biënnale. Eerder was Hicham curator voor de 20e Sydney Biënnale en hoofdcurator voor de 5e Marrakech Biënnale. Van 2013-2015 was hij hoofd exposities bij STUK centrum voor Dans, Beeld en Muziek.

Jeroen van de Eijnde
Jeroen van den Eijnde is opgeleid als productontwerper en designhistoricus. In 2015 promoveerde hij op zijn onderzoek Het huis van IK. Ideologie en theorie in het Nederlandse vormgevingsonderwijs. Sinds 2016 is Jeroen lector Product Design & Interior Architecture bij ArtEZ. Samen met het modelectoraat is hij verantwoordelijk voor het ArtEZ Centre of Expertise Future Makers dat zich bezighoudt met onderzoek naar en de ontwikkeling van meer duurzame waardeketens in fashion en design.

Jeroen van Mastrigt
Jeroen van Mastrigt is verbonden aan Freedomlab Future Studies. Hij helpt organisaties om hun visie en strategie te bepalen in relatie tot nieuwe technologie. In 2016 werd hij Honorary Fellow aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hier was hij eerder werkzaam als directeur, als lector Art & Technology, en ontwikkelde hij er de eerste Europese opleiding op het gebied van game design. Hij is medeoprichter van softwarebedrijf GX en van de Dutch Game Garden.

Martine Zoeteman
Martine Zoeteman is oprichter van architectuurstudio STADvogels en is naast ontwerper ook schrijver en programmamaker. Zij is de drijvende kracht achter de transformatie van ‘De Besturing’ in Den Haag van tijdelijk ateliercomplex naar een duurzaam cultureel en ondernemend makerscollectief. Martine coördineerde masterprogramma’s aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, waaronder Studio Vacant NL (2011 – 2013), School of Missing Studies (2013 – 2015) en Fashion Matters (2015 – 2017). Sinds 2017 is zij voorzitter van het Dutch Creative Residency Network.

Saskia van Stein
Saskia van Stein is directeur van Bureau Europa, platform voor architectuur en design. Eerder was zij als curator werkzaam bij het Nederlands Architectuur Instituut. Met Bureau Europa is zij als moderator en organisator betrokken bij vele debatten over kunst, architectuur en vormgeving, waarbij sociaal-maatschappelijke onderwerpen centraal staan. Saskia is daarnaast actief als gastdocent bij onder meer de Design Academy in Eindhoven en bij Artez in Arnhem.

Sebastian Olma
Sebastian Olma is lector Autonoom Maken bij het Centre for Art, Design and Technology, Avans Hogeschool (Breda en ’s-Hertogenbosch) en werkt als onafhankelijk schrijver en adviseur. Hij promoveerde in de culturele sociologie aan Goldmiths College, University of London. Zijn meest recente boekpublicatie is In Defence of Serendipity: For a Radical Politics of Innovation (2016).

Stephan Petermann
Stephan Petermann behaalde een master architectuurgeschiedenis en monumentenzorg en studeerde architectuur aan de TU Eindhoven. Sinds 2006 is hij werkzaam bij OMA/AMO. Als gastdocent werkt hij aan de Aarhus School of Architecture mee aan een onderzoek naar het metabolisme van de werkplek. Daarnaast werkt hij mee aan een onderzoek naar de toekomst van het platteland, aan de Harvard Graduate School for Design en de Chinese Academie voor Schone Kunsten in Beijing.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Beeldende kunst Monumenten en archeologie Ontwerpsector Opera en muziektheater