Musea

De minister van OCW heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om een reeks sectoradviezen waarin de raad per thema of discipline trends en ontwikkelingen duidt, en hieraan mogelijke scenario’s verbindt . Voor de sector Musea zal een kerncommissie, onder voorzitterschap van Teus Eenkhoorn, het advies voorbereiden.

Hierin worden de ontwikkelingen in de Nederlandse museumsector in kaart gebracht. Op basis van deze analyse zal de commissie vervolgens aanbevelingen doen voor de wijze waarop het Rijk de museumsector optimaal kan ondersteunen. De raad is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het sectoradvies Musea. Vanuit het bureau van de raad wordt het voorbereid door Pieter Bots en Philippine Jenster.

De minister vraagt de raad om in het sectoradvies in ieder geval in te gaan op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheden; de (digitale) toegankelijkheid van collecties; collectiemobiliteit; roerend en onroerend erfgoed, zoals ensembles en kunst in openbare ruimte, en kennis en onderzoek.

Om deze en andere onderwerpen te agenderen, zal de raad een aantal focusgroepen inrichten waarin deskundigen uit de sector zijn vertegenwoordigd. De focusgroepen voorzien de kerncommissie van inzichten uit het museumveld en zijn gericht op (onder voorbehoud) collectiebeheer; presentatie van collecties; publiek; economie en financiën; educatie en maatschappelijke verbindingen; bedrijfsvoering; personeel en kennisoverdracht.

Daarnaast worden er expertmeetings georganiseerd waarin specifieke groepen instellingen organisaties worden gehoord. Ook zullen de commissie en het bureau nog individuele personen en organisaties uit de museumsector spreken. Verder maakt de raad voor het sectoradvies gebruik van publicaties en rapporten, en van beschikbare cijfermatige gegevens over de museumsector. De Boekmanstichting zal in opdracht van de raad voor dit advies een quick scan uitvoeren over de theatersector in drie andere landen.

Commissie

Teus Eenkhoorn, voorzitter
Sinds 2010 is Teus Eenkhoorn directeur van de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarvoor was hij bijna tien jaar CFO bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Teus was ook voorzitter van de beoordelingscommissie Musea, die in 2016 de museumaanvragen heeft beoordeeld.

Hélène Besancon
Hélène Besancon heeft een master kunstgeschiedenis van de Universiteit van Leiden en is nu conservator bij het Nationaal Glasmuseum. Hiervoor is zij werkzaam geweest als fondsenwerver bij verschillende instellingen, waaronder de Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam. Hélène heeft daarnaast bijna twintig jaar voor verschillende veilinghuizen gewerkt.

Lennart Booij
Lennart Booij (1970) is moderator, tentoonstellingsmaker, strategisch adviseur en ondernemer in de culturele sector. Hij werkt onder meer voor het Amsterdam Light festival. Booij promoveerde als kunsthistoricus in 2013 op het werk van de Franse glaskunstenaar Lalique en is medeoprichter van het campagnebureau BKB. Hij presenteerde eerder televisieprogramma’s zoals Krachtstroom, Advocaat van de Duivel en Het Nieuwe Lagerhuis. Lennart Booij is lid van de Raad voor Cultuur.

Emilie Gordenker
Emilie Gordenker is directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Zij heeft een PhD in de kunstgeschiedenis behaald aan de New York University en werkte hiervoor onder andere als curator bij de National Galeries of Scotland.

Wim Hupperetz
Wim Hupperetz is directeur van het Allard Pierson Museum. Hij studeerde oude geschiedenis en provinciaal-Romeinse archeologie in Nijmegen, en promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Tilburg. Sinds dit jaar is hij hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voordat hij directeur werd van het Allard Pierson Museum, werkte hij bij het Limburgs Museum en Erfgoed Nederland.

Steven ten Thije
Steven ten Thije studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is conservator bij het Van Abbemuseum en projectleider van het project ‘The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989’. Steven is auteur van het essay ‘Het geëmancipeerde museum’ (2016).

Harry Tupan
Harry Tupan is adjunct-directeur van het Drents Museum in Assen. Harry studeerde kunstgeschiedenis in Groningen en museologie in Leiden. Hij studeerde af op Nederlands zilver in de zeventiende eeuw en heeft zich gespecialiseerd in hedendaagse figuratieve kunst. Bij het Drents Museum is Harry Tupan verantwoordelijk voor de inhoudelijke afdelingen.

Gunay Uslu
Gunay Uslu is curator en docent cultureel erfgoed, museologie en cultuurbeleid. Zij studeerde rechten en geschiedenis van Europese cultuur, cultuurbeleid en management aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2015 aan dezelfde universiteit en is als onderzoeker verbonden aan de Amsterdam School for Heritage and Memory Studies. Daarnaast is Gunay curator en werkt zij onder andere samen met het Rijksmuseum, de Nieuwe Kerk, het Allard Pierson Museum en het Amsterdam Museum.

Dieuwertje Wijsmuller
Dieuwertje Wijsmuller is museologe en gespecialiseerd in afstoting en herbestemming van objecten. Met haar adviesbureau Creative Culture Consultancy richt zij zich op profileren, selecteren en waarderen en – wanneer nodig – afstoten en herbestemmen van collectieonderdelen. Dieuwertje Wijsmuller is medeoprichter van Stichting Onterfd Goed.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Beeldende kunst Letteren en bibliotheken Dans Monumenten en archeologie Musea Ontwerpsector Opera en muziektheater