Letteren en bibliotheken

De commissie zal een analyse maken van de letterensector. Deze sector omvat de domeinen boekhandel en uitgeverij, bibliotheken, leesbevordering en laaggeletterdheid.

Vanuit drie perspectieven op cultuur – het artistieke, het maatschappelijke en het economische perspectief – formuleert de commissie een toekomstvisie. Aan de hand daarvan inventariseert zij de sterke en zwakke punten in de keten. Ook beziet zij de verschillende domeinen in relatie tot elkaar. Aan de uitkomsten van de analyse zal de commissie beleidsaanbevelingen verbinden. In haar adviesaanvraag heeft de minister een aantal specifieke vragen over de sector gesteld, onder andere één die betrekking heeft op de ontwikkelingen onder invloed van de vergaande digitalisering.

Ten behoeve van de analyse is een commissie samengesteld met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het boekenvak: auteurs, boekhandelaars, uitgevers, bibliothecarissen, organisatoren van literaire evenementen. Ook zal de commissie een aantal expertmeetings organiseren met deskundigen uit de sector.

De advisering over de sector Letteren en bibliotheken wordt vanuit het bureau van de raad begeleid door Thomas van den Bergh en Anna Pedroli.

Commissie

Diana Chin-A-Fat
Diana Chin-A-Fat studeerde Literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen de sectoren amateurkunst en kunsteducatie was Diana onder meer actief als adviseur en artistiek leider. Ze werkt als beleidsadviseur bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en richt zich daar met name op cultuurparticipatie, kunsteducatie, visuele kunsten en Letteren. Daarnaast is zij literatuurrecensent voor Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond en lid van de Commissie Stadsdichterschap Rotterdam.

Babs Gons
Babs Gons studeerde talen en culturen van Latijns-Amerika en deed de opleiding ‘docent creatief schrijven’. Ze was artistiek leider van de Poetry Circle Nowhere en organiseerde jarenlang een maandelijks podium voor jonge dichters en schrijvers in het Amsterdamse Paradiso. Ze treedt op als dichter, werkt regelmatig als docent spoken word en creatief schrijven op scholen en binnen jongerenproductiehuizen, geeft masterclasses schrijven voor performance en begeleidt talenten.

Jenneke Harings
Jenneke Harings (1977) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Ook behaalde ze haar Master in Comparative Literature aan University College London. Ze werkt als adviseur bij bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur in Tilburg, met als aandachtsgebieden literatuur, media en cultuurbeleid en als docent Kunstbeleid & Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze commissielid van de Adviescommissie Cultuurprijzen gemeente Nijmegen en jurylid van de E. du Perronprijs.

Frank Huysmans
Frank Huysmans (1970) studeerde sociologie en communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1987 – 1992) en promoveerde daar in de sociale wetenschappen op een studie naar de samenhang tussen mediagebruik en tijdstructuren in gezinnen (2001). Van 2001 – 2010 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag als (senior) onderzoeker mediagebruik en cultuurdeelname. Sinds 2005 is hij bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisme openbare bibliotheken.

Elsbeth Kwant
Elsbeth Kwant (1977) is strategisch adviseur van de directie van de Koninklijke Bibliotheek. Ze studeerde geschiedenis en boekwetenschap in Leiden en de Master Managing Information and Sustainable Change bij de Academy for Information and Management (Radboud Universiteit).

Daniël van der Meer
Daniël van der Meer (1986) studeerde politicologie in Amsterdam en Brussel. Samen met Toine Donk is hij oprichter van literair tijdschrift Das Magazin. Zij organiseerden daarnaast literaire festivals in Amsterdam, Antwerpen, Londen en Berlijn. Van der Meer is ook mede-uitgever van Das Mag, dat via crowdfunding is opgericht.

Overige leden
Wiet de Bruijn, Caroline Damwijk, Jos Debeij en Jamal Ouariachi.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Beeldende kunst Letteren en bibliotheken Dans Monumenten en archeologie Musea Ontwerpsector Opera en muziektheater