Dans

De minister van OCW heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om een reeks sectoradviezen, waarin de raad per thema of discipline trends en ontwikkelingen duidt, en hieraan mogelijke scenario’s verbindt. De raad zal in dit kader de vier podiumkunstendisciplines – theater, dans, muziek en opera & muziektheater – separaat analyseren en daarover aanbevelingen doen. De raad houdt hierbij wel de interdisciplinaire ontwikkelingen binnen de podiumkunsten in het oog en zal daaraan bij elk sectoradvies aandacht besteden.

Voor de sector Dans zal een kerncommissie, onder voorzitterschap van Thomas Nijhuis, het advies voorbereiden. Hierin worden de ontwikkelingen in de Nederlandse danswereld in kaart gebracht. Op basis van deze analyse zal de commissie vervolgens aanbevelingen doen voor de wijze waarop het Rijk de danssector optimaal kan ondersteunen. De raad is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het advies. Vanuit het bureau van de raad wordt het advies voorbereid door Sofie de Wilde en Samora Bergtop.

De minister vraagt de raad om in ieder geval in te gaan op de relatie tussen aanbod en afname; op nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden; op de positie van de dans en op talentontwikkeling. Om deze en andere onderwerpen te agenderen, voert de raad gesprekken rondom een zestal thema’s waarbij deskundigen uit de sector worden gehoord. Deze gesprekken voorzien de kerncommissie van inzichten uit het dansveld. De thema’s die aan bod komen zijn artistieke ontwikkelingen; publiek; economie en financiering; kunstvakonderwijs; talentontwikkeling en arbeidsmarkt; educatie; beheer en behoud; debat en reflectie. Daarnaast worden er een aantal individuele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de sector.

De raad maakt voor zijn advies gebruik van publicaties en rapporten, en van cijfermatige gegevens over de danssector. De raad zal ook beschikbare cijfers laten analyseren, zodat er nieuwe data over publieksbereik en spreiding worden gegenereerd. De Boekmanstichting zal in opdracht van de raad een quick scan uitvoeren over de danssector in Duitsland, België en Frankrijk.

Commissie

Thomas Nijhuis, voorzitter
Thomas Nijhuis richt zich op de ontwikkeling en organisatie in cultuur en onderwijs. Hij ontwikkelt nu onder andere een productiehuis voor PACT+, de artiestenopleidingen van het ROC Amsterdam; hij werkt in een multidisciplinair team aan sQuare – een nieuw ontwikkeltraject voor creatieve professionals – en hij is programmamanager van KAF Academie bij de Kunstlinie Almere Flevoland.

Gemma Jelier
Gemma Jelier werkt als hoofd van de bacheloropleiding dans en als coördinator van de vooropleiding bij ArtEZ (Arnhem). Zij was zakelijk directeur bij DOX en werkzaam als zakelijk leider van Huis & Festival a/d Werf en als algemeen directeur van Springdance. In het verleden was Jelier voorzitter van de Dansjury van de VSCD en voorzitter van de commissie Dans van de RRKC.

Cees Langeveld
Cees Langeveld is statutair directeur van het Chassé Theater in Breda. Tot 2015 was hij bijzonder hoogleraar Economie van de podiumkunsten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daaraan is hij nu verbonden als gastdocent Economics of the Performing Arts. Langeveld heeft ook een adviesbureau in de theater- en concertwereld. Hij is lid van de Raad voor Cultuur.

Stella van Leeuwen
Stella van Leeuwen studeerde in 1992 af aan de Mime Opleiding en behaalde in 2000 haar docentendiploma mime. Sinds 2001 is zij werkzaam aan de Mime Opleiding als productiemedewerker en assistent artistieke leiding. Daarnaast doet Stella de theater- en dansprogrammering van het Lowlands Festival, zit zij in de programmaraad van de Nederlandse Dansdagen VSCD en is zij onder meer adviseur/programmeur dans voor de Zwolse theaters en initiatiefnemer/programmeur van het dansfestival Lift me Up!

Overige leden
John Agesilas, Stef Avezaat, Guy Corneille, Eve Hopkins en Erik Pals.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Beeldende kunst Dans Monumenten en archeologie Ontwerpsector Opera en muziektheater