Beeldende kunst

Op verzoek van minister Bussemaker (OCW) stelt de raad een advies op over de beeldende kunstsector in Nederland waarin hij trends en ontwikkelingen duidt, en hieraan mogelijke (beleids)scenario’s verbindt. Dit sectoradvies maakt onderdeel uit van een bredere adviesaanvraag, waarbij de raad ook de mogelijkheden verkent van een sterkere, beter gebalanceerde samenwerking tussen overheden onderling en de cultuursector.

In het sectoradvies over de beeldende kunst zal een lange lijst van vertrouwde thema’s de revue passeren, zoals relaties tot het publiek, internationalisering, kunstvakonderwijs en loopbaanontwikkeling, cultuureducatie, innovatie, professionalisering en ondernemerschap, de arbeidsmarkt en de verbinding met andere sectoren.

Daarnaast verwacht de minister van de raad dat hij aandacht besteedt aan knelpunten per discipline – in relatie tot de functies in de culturele basisinfrastructuur (BIS) – en de regelingen van de fondsen en ondersteunende functies in de cultuursector. De raad zal ook ingaan op de rol van presentatie-instellingen, postacademies en musea voor beeldende kunst.

Belangrijke issues die in het sectoradvies aan bod zullen komen: definitie van kunst; het beroep van kunstenaar; het begrip autonomie; de rol van het publiek; representatie en genegeerde geschiedenissen; taken en rollen van de verschillende organisaties in de beeldende kunstsector

Het sectoradvies wordt voorbereid door een kerncommissie, die bestaat uit personen met uiteenlopende expertise. Op onderdelen worden externe adviseurs betrokken bij de analyse van de beeldende kunstsector. De Raad voor Cultuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het advies. Vanuit het bureau van de raad zullen Anna Elffers en Monique de Louwere de commissie ondersteunen.

Commissie

Saskia Bak, voorzitter
Saskia Bak is directeur van Museum Arnhem. Daarvoor was zij directeur van Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Museum. Onder haar verantwoordelijkheid opende in 2013 het Fries Museum zijn deuren in een nieuw gebouw. Eerder werkte zij in dat museum als o.a. hoofd tentoonstellingen. Saskia Bak studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie moderne kunst.

Roel Arkesteijn
Roel Arkesteijn is een curator en auteur, geïnteresseerd in vormen van artistiek engagement en activisme. Sinds eind 2008 is hij als conservator hedendaagse kunst verbonden aan Museum Het Domein in Sittard, waar hij aandacht vraagt voor kunstenaars die zich met sociaal-maatschappelijke of politieke vraagstukken bezighouden, geïnteresseerd zijn in gender-problematiek, fungeren als bruggenbouwers tussen verschillende culturen, of actief ingrijpen in ecologische situaties.

Frederique Bergholtz
Frederique Bergholtz is directeur van If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution. Daarvoor was zij directeur van Marres in Maastricht en Exedra in Hilversum. Bergholtz is initiatiefnemer en lid van Corpus, een internationaal netwerk voor de productie van performancekunst, en van Performance Platform, een agenda voor performance in Amsterdam en het buitenland. Bergholtz studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij doceert aan het Dutch Art Institute in Arnhem en de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling in Amsterdam.

Liesbeth Bik
Liesbeth Bik en Jos van der Pol werken sinds 1995 samen als ‘Bik Van der Pol’. Zij wonen en werken in Rotterdam. Hun artistieke praktijk is ‘site sensitive’; vaak werken ze op locatie, scheppen zij voorwaarden voor ontmoeting en ontwikkelen zij hun werkprocessen op basis van een voortdurende hergroepering van plaats, situatie, geschiedenis en toeschouwer. Bik en Van der Pol waren de programmaleiders van de School of Missing Studies van 2013 – 2015, een tijdelijke masteropleiding aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ook zijn zij als adviseurs betrokken bij de postacademische instelling Van Eyck. Liesbeth is een van de ‘core tutors’ bij het Piet Zwart Instituut in Rotterdam; zij is ook betrokken bij het Curatorial Programme van de Appel arts centre.

Lex ter Braak
Lex ter Braak is directeur van de postacademische instelling Van Eyck in Maastricht. Daarnaast schrijft hij over literatuur en beeldende kunst. Hij is onder andere directeur van de Vleeshal in Middelburg geweest. Daar maakte hij onder meer tentoonstellingen met Jimmy Durham, Job Koelewijn, Jeanne van Heeswijk, Manfredu Schu, Mark Dion, Tobias Rehberger, Moniek Toebosch. Van 2000 tot 2011 was hij directeur van het Fonds BKVB.

Jeroen van den Eijnde
Jeroen van den Eijnde is opgeleid als productontwerper en designhistoricus. In 2015 promoveerde hij op zijn onderzoek ‘Het huis van IK. Ideologie en theorie in het Nederlandse vormgevingsonderwijs’. Van den Eijnde schreef en redigeerde vele boeken en artikelen over kunst, vormgeving en ontwerponderwijs. Als docent designgeschiedenis en -theorie verzorgde hij cursussen en lessen voor onder meer de Haagse Hogeschool, Design Academy Eindhoven en voor de opleiding Product Design van ArtEZ. Hij was bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en Ontwerp Platform Arnhem. In samenwerking met het modelectoraat stond van den Eijnde aan de wieg van het in 2015 door ArtEZ opgerichte Centre of Expertise Future Makers dat zich bezighoudt met onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van nieuwe, duurzame materialen en productietechnieken in mode, textiel en interieur. Van den Eijnde is lid van de domeincommissie Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur van de Raad voor Cultuur.

Nous Faes
Nous Faes is socioloog en leidt onderzoeks-en adviesbureau The Sociological Studio for Policy and Research. Verder is ze lid van de domeincommissie Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur bij de Raad voor Cultuur en bestuurslid van Rib Art Space in Rotterdam. Eerder werkte ze in uiteenlopende managementfuncties in de kunstsector en als beeldend kunstenaar.

Nina Folkersma
Nina Folkersma is zelfstandig curator, kunstcriticus en adviseur op het gebied van hedendaagse kunst. Ze heeft een breed scala aan tentoonstellingen, symposia en projecten georganiseerd voor o.a. de Johannesburg Biënnale 1997 (Zuid-Afrika), S.M.A.K. (Gent, België), Madness & Arts Festival 2010 (Haarlem) en Castrum Peregrini (Amsterdam). Daarnaast schrijft zij regelmatig voor kunsttijdschriften en catalogi. Op dit moment is Nina Folkersma curator van De Grote Kunstshow, bestuursvoorzitter van ArtTable Nederland en lid van de kunstcommissie van de Noord/Zuidlijn Amsterdam.

Rixt Hulshoff Pol
Rixt Hulshoff Pol is werkzaam in de wereld van de beeldende kunst en fotografie als adviseur, programmamanager en/of directeur. Strategie en innovatie in publieksbereik, educatie, talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap zijn haar expertisegebieden. Hoe kunnen wij kunst en prangende vragen in onze maatschappij zo goed mogelijk delen met een divers publiek? Zij was actief voor oa. Unseen Photo Fair & Festival (algemeen directeur) en het Stedelijk Museum in Amsterdam (sectorhoofd Publiek & Educatie).

Wilja Jurg
Wilja Jurg is directeur van kunstruimte Tetem. “Ik zoek naar de verbinding tussen cultuur, mens en samenleving en dat doet Tetem ook. Kunst inspireert mensen. Tetem onderzoekt en maakt zichtbaar wat kunst kan zijn en wat het bijdraagt aan de samenleving’’.

Patricia Kaersenhout
Geboren in Nederland, uit Surinaamse ouders, maakt ‘visual artist’ Patricia Kaersenhout een artistieke reis waarin ze de betekenis onderzoekt van onzichtbaarheid als gevolg van de Afrikaanse diaspora en kolonialisme, in relatie tot haar opvoeding in een West-Europese cultuur. Kaersenhout exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Op dit moment werkt zij aan een community art project (‘Guess who’s coming to dinner too?’), een eerbetoon aan 36 zwarte vrouwen. Het is een reactie op ‘The Dinner Party’ van Judy Chicago. Verder geeft Kaersenhout lezingen over haar werk en doceert zij aan de Deconial Summerschool in Middelburg. Eerder was zij docent Global Arts en Social Practice aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Momenteel begeleidt Kaersenhout eindexamenstudenten aan de HKU en is zij adviseur bij het Mondriaanfonds.

Charl Landvreugd
Charl Landvreugd studeerde Fine Art & History of Art (joint honors) aan de Goldsmiths University in London. Met een Fulbright fellowship vervolgde hij zijn studie met Critical & Curatorial Studies aan Columbia universiteit in New York. Momenteel promoveert hij aan de Royal College of Art in London. Daarnaast is hij research fellow bij het Research Center for Material Culture and Deviant Practice bij het van Abbemuseum. Zijn praktijk omvat sculpturen, keramiek, video, fotografie, tentoonstellingen en hij schrijft over beeldende kunst. De focus in al zijn werken is het onderzoek naar de productie van Afro-subjectiviteit in het Nederlandse/Europese landschap.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Beeldende kunst Monumenten en archeologie Opera en muziektheater