Monumenten en archeologie

Het sectoradvies over monumenten & archeologie wijkt enigszins af van de overige trajecten omdat deze onderwerpen geen deel uitmaken van de adviesaanvraag van de minister. De Raad voor Cultuur wil echter over de volle breedte van zijn werkgebied adviseren en brengt daarom ook over monumenten en archeologie een sectoradvies uit. Het zal worden voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van Jaap ’t Hart.

In het advies wordt de huidige stand van zaken in kaart gebracht, wordt aangegeven waar het goed en minder goed gaat, en welke ontwikkelingen er worden verwacht. De commissie inventariseert hoe de sector kan worden versterkt en welke onderdelen gekoesterd of juist gestimuleerd moeten worden. Ten behoeve van het advies zal de commissie expertmeetings organiseren en zullen er gesprekken met deskundigen en organisaties uit de monumenten- en archeologiesector plaatsvinden.

Het advies wordt vanuit het bureau van de raad begeleid door Annet Pasveer. De commissie brengt een preadvies uit; de raad draagt eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het definitieve advies.

Commissie

Jaap ’t Hart, voorzitter
Jaap ’t Hart is directeur bij de Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging 1854 en voorzitter van de commissie Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud bij de Raad voor Cultuur. Na zijn studie aan de TU Delft werkte hij als hoofd van de afdeling Monumentenzorg bij de gemeente Den Haag, was directeur bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de directie Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf en Arcadis.

Martin van Bleek
Martin van Bleek is bouwkundige met architectuur, restauratie en ruimtelijke kwaliteit als specialisatie. Hij is werkzaam bij het Gelders Genootschap en als adviseur verbonden aan diverse restauratieprojecten en gemeentelijke monumentencommissies. Van Bleek is ook lid van de commissie Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud bij de Raad voor Cultuur.

Yttje Feddes
Yttje Feddes is landschapsarchitect en partner van het bureau Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Daarnaast is zij gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, lid van verschillende adviescommissies en jury’s voor prijsvragen. Tussen 2008 en 2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap.

Arna Mačkić
Arna Mačkić is architect en medeoprichter van Studio L.A. Daarnaast is zij hoofd van de afdeling architectuur aan de Rietveld Academie waar zij tevens afstudeerde. In 2015 won Mačkić de Dutch Design Award voor haar onderzoek ‘Mortal Cities & Forgotten Monuments’ en dit jaar mag zij de Jonge Maaskantprijs in ontvangst nemen.

Hans Renes
Hans Renes is docent/onderzoeker Historische Geografie aan de Universiteit Utrecht en sinds 2010 bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werkte als onderzoeker in Wageningen waar hij in 1999 promoveerde op het landschap in Noord-Limburg.

Ben Verfürden
Ben Verfürden is partner/directeur bij Hylkema Consultants, dat gespecialiseerd is in herbestemming, herontwikkeling en restauratie van historisch waardevolle objecten, complexen en gebieden. Hij was hoofd communicatie bij de Rijksdienst Monumentenzorg, directeur van de Federatie Welstand, hoofd Stadsontwikkeling bij de gemeente Nijmegen en senior adviseur Ruimte & Wonen bij BMC.

Anja van Zalinge
Anja van Zalinge is stadsarcheoloog van de gemeente Haarlem en bestuurslid van het Convent van Gemeentelijk Archeologen. Van Zalinge studeerde Klassieke Archeologie en Provinciaal Romeinse Archeologie in Leiden en was projectleider archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beleidsadviseur bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht en provinciaal archeoloog voor Gelderland.

Liesbet van Zoonen
Liesbet van Zoonen is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij sinds 2016 wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities en medeverantwoordelijk voor de Kenniswerkplaats Urban Big Data in Rotterdam. Van Zoonen werkte onder meer in Noorwegen en Duitsland, en van 2009 tot 2016 in Engeland als hoogleraar Communicatie- en Mediastudies. Op dit moment is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Waag Society en lid van de Raad voor Cultuur.

Adviesaanvraag

Verkenningsaanvraag cultuurbeleid 2021 en verder (pdf)

Monumenten en archeologie