De nieuwe periode:
2021 – 2024

‘De waarde van cultuur begint bij de makers. Met hun heilige vuur iets nieuws te maken of iets te tonen wat anders onbekend of onbelicht zou blijven. Op een bladzijde in een boek, op straat of in een museumzaal. Die makers wil ik ruimte bieden: door te investeren in kwaliteit, door nieuwe groepen kansen te geven en door meer dan enkel de klassieke disciplines ruimte te bieden. Dat is mijn insteek voor de periode 2021 – 2024.’

Dat schrijft minister Van Engelshoven in haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur. Zij heeft de sectoradviezen van de raad betrokken bij het opstellen van deze aanvraag, net als de profielen van de stedelijke regio’s en gesprekken met het culturele veld en bestuurders uit het hele land.

De minister vraagt de raad te adviseren over haar uitgangspunten voor de periode 2021 – 2024: verbreding en vernieuwing, ruimte voor makers en kunstenaars, samenwerking tussen overheden en een sterke cultuursector. Daarnaast vraagt zij de raad om advies over bepaalde thema’s in het cultuurbeleid, zoals diversiteit, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Ook over ontwikkelingen op het gebied van kunst, erfgoed en creatieve industrie wil de minister advies.

De minister verzoekt de raad zijn advies voor 1 april 2019 uit te brengen.

Planning

  • Maart 2019: stelseladvies Raad voor Cultuur
  • Juni 2019: uitgangspuntenbrief 2021 – 2024 en concept subsidieregeling
  • Oktober 2019: publicatie subsidieregeling 2021 – 2024
  • Februari 2020: deadline subsidieaanvraag van instellingen
  • Mei 2020: advies Raad voor Cultuur over subsidieaanvragen
  • Prinsjesdag 2020: minister van OCW maakt subsidiebesluiten bekend
  • 1 januari 2021: start nieuwe periode