Cultuur
voor stad,
land en
regio

De rol van
stedelijke regio’s
in het cultuurbestel.

Sector-
adviezen

Beeldende kunst
Ontwerpsector
Dans
Audiovisueel
Letteren en bibliotheken
Musea
Muziek
Theater
Overige sectoren